Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων (μέρος Γ΄)

  Γ.         ΤΟ    ΘΕΛΗΜΑ    ΤΟΥ    ΘΕΟΥ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΕΝΟΤΗΤΑ   Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. Ιωάν. ιγ:35 Η αγάπη μεταξύ των αδελφών είναι αυτή που συστήνει την εκκλησία στον κόσμο Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, διά του ονόματος του Κυρίου ημών…

Δείτε...

Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων (μέρος Β΄)

   Β.         ΓΙΑ    ΠΟΙΟ    ΛΟΓΟ    ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ    ΟΙ    ΣΑΡΚΙΚΕΣ    ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ;   Φιλονικία-Λογομαχία Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονεικίας παραιτού, εξεύρων ότι γεννώσι μάχας·Β΄Τιμ. β:23 μωράς δε φιλονεικίας και γενεαλογίας και έριδας και μάχας νομικάς φεύγε, διότι είναι ανωφελείς και μάταιαι.Τίτ. γ:9 Ο φιλόνικος (θέλει να νικάει) έχει μια τάση να…

Δείτε...

Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων (μέρος Α΄ 2)

  Α. 2         ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ   ΔΑΒΙΔ – ΓΟΛΙΑΘ (Α΄Σαμουήλ ιζ:1-53, Σελ. 280) Συνήθροισαν δε οι Φιλισταίοι τα στρατεύματα αυτών διά πόλεμον….εγώ εξεύρω την υπερηφανίαν σου και την πονηρίαν της καρδίας σου….Και είπεν ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, Δεν δύνασαι να υπάγης εναντίον του Φιλισταίου τούτου ….εγώ δε…

Δείτε...

Διαχείριση σχέσεων και συγκρούσεων (μέρος Α΄ 1)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   Είναι βέβαιο ότι όλοι οι άνθρωποι σε αρκετές στιγμές της ζωής τους έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που περιέχουν ένταση ή σύγκρουση με άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το αν ευθύνονται ή όχι. Η πρόκληση της σύγκρουσης δηλαδή, θα έρθει κάποια στιγμή ούτως  ή άλλως. Ο τρόπος ωστόσο που θα διαχειριστεί κανείς αυτήν την  πρόκληση,…

Δείτε...