Γειτονικές Εκκλησίες

Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν και εκκλησίες στις πόλεις των Γρεβενών και της Πτολεμαΐδας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 • Γρεβενά, Γεωρ. Μπουσίου 90
  Τετάρτη: 19.00 – 20.00 Προσευχή, 20.00 – 21.00 Κήρυγμα Ευαγγελίου
  Παρασκευή: 19.00 – 20.00 Προσευχή, 20.00 – 21.00 Κήρυγμα Ευαγγελίου
  Κυριακή: 10.00 – 10.00 Προσευχή, 11.00 – 12.00 Κήρυγμα Ευαγγελίου
 • Πτολεμαΐδα, Βασ. Σοφίας 58, τηλ 2463081352
  Τρίτη: 19.00 – 20.00 Προσευχή, 20.00 – 21.00 Κήρυγμα Ευαγγελίου

  Πέμπτη: 19.00 – 20.00 Προσευχή, 20.00 – 21.00 Κήρυγμα Ευαγγελίου
  Κυριακή: 19.00 – 20.00 Προσευχή, 20.00 – 21.00 Κήρυγμα Ευαγγελίου